A TEXT POST

Lite vemodigt

Idag hade vi avskedslunch för den skuggstyrelse som vi nu har haft i ett år. Det har varit åtta underbara tjejer och killar, och jag kommer verkligen att sakna dem. Som tur är kommer en av tjejerna att stanna kvar i styrelsen även nästa år, och två av tjejerna kommer att vara kvar, åtminstone under hösten, som adjungerade.

Resten av förra styrelsen kommer att sprida sig över världen, och jag längtar redan efter att kunna läsa Twitter, Facebook och bloggar om hur de kommer att ha det i sina nya, spännande vardagar!

Det här har varit första gången som vi haft en skuggstyrelsen, och det var lite osäkert från bägge håll i början. Vi funderade rätt mycket på hur mycket information de ville ha, hur mycket av deras tid som vi vågade ta in anspråk. De funderade i sin tur en hel del kring vad vi egentligen förväntade oss av dem, hur man skulle agera vid ett styrelsemöte till exempel. Hur “vilda” vågade de vara i sina förslag och funderingar?

Samtliga verkar vara mycket nöjda med det år som varit, och vi enades om att det verkligen har varit win-win, med stora fördelar för bägge parter. Förutom att man fått en riktig styrelseutbildning genom Styrelseakademien och möjlighet att skriva en extra rad i sitt CV, har man också genom mötena med den ordinarie styrelsen fått en hel del insikter i vad styrelsearbete innebär.

Även den ordinarie styrelsen och vi som är anställda på Mjärdevi Science Park har verkligen uppskattat skuggstyrelsens arbete. Från dessa tjejer och killar har vi inte bara fått värdefull input och bra förslag, utan de har också aktivt gått in och drivit olika typer av projekt för att öka kännedomen om Mjärdevi Science Park bland studenter. Exempel på detta är bland annat marknadsföring av Mjärdevistafetten ( som arrangeras den 6 september 2012), tävlingar med VD-luncher i pris och tillsättandet av studentambassadörer för Mjärdevi Science Park.

Skuggstyrelsen har haft sina styrelsemöten före den ordinarie styrelsens möten, med samma mötesagenda och med samma ordförande. Det innebär att deras beslut och tankar kunnat föras över till den ordinarie styrelsen, och det har inte varit ovanligt att deras tankar kunnat påverka den ordinarie styrelsen och därmed gett dem ett ännu bättre beslutsunderlag.

Den kommande skuggstyrelsen för 2012-2013 är i dagarna i stort sett utsedd, och i år kommer vi dessutom (på förslag av den förra skuggstyrelsen) att tillsätta studentambassadörer. Tanken är att styrelsen ska arbeta mer strategiskt och ambassadörerna mer operativt. Det ska bli mycket spännande att se hur det kommer att fungera, på vilket sätt vi allihop kommer att hitta våra olika sätt att samarbeta och vilka nya, roliga projekt vi därmed kommer att genomföra tillsammans!

A TEXT POST

Fokus på studenter

I Mjärdevi Science Park AB har vi något som är mycket ovanligt och mycket spännande: Vi har en skuggstyrelse till vår ordinarie styrelse. Denna skuggstyrelse består av studenter från olika utbildningsprogram vid Linköpings universitet.

I går kväll hade vi fokusdiskussioner där skuggstyrelsen tog fram olika förslag till hur Mjärdevi Science Park kan utveckla förhållandet och samarbetet med studenterna. Det är ju tyvärr så att många studenter vid Linköpings universitet gör hela sin studietid utan att veta om vilka fantastiska möjligheter som finns på så nära håll som andra sidan Universitetsvägen.

 

Det hela började med att deltagarna skrev ner sina idéer kort på post-it-lappar. Därefter hjälptes man åt med att sortera in idéerna och uppslagen i olika kategorier.

Kategorierna fördelades på olika smågrupper som ägnade ungefär en halvtimme till att utveckla föreslagen närmare.

Därefter träffades man i helgrupp igen och gick igenom de olika smågruppernas förslag och resultat. 

Det blev en härlig palett med både små och stora idéer av allehanda kreativa slag. Slående var hur man lätt kunde hitta beröringspunkter och nya möjligheter utifrån de olika förslagen och därmed skapa synergieffekter.

Samtliga förslag kommer att sammanställas i ett dokument som ska presenteras när skuggstyrelsen deltar vid nästa ordinarie styrelsemöte i Mjärdevi Science Park AB. Dessutom valde skuggstyrelsen ut tre förslag som ska utarbetas ännu lite tydligare inför presentationen för styrelsen. Jag ska inte avslöja i förväg vad det rör sig om, men ett förslag rör en kul tävling/aktivitet som skapar intresse och uppmärksamhet, ett förslag handlar om ett mer långsiktigt varumärkesbyggande arbete och ett förslag handlar om marknadsföring av ett event i höst.

Som kommunikationsansvarig i Mjärdevi Science Park tycker jag att gårdagskvällen var en riktig höjdare! De här tjejerna och killarna i vår skuggstyrelse är fantastiska - de idéer som de levererar är nämligen inte bara spännande och intressanta. De är nämligen fullt genomförbara också…

Det ska bli riktigt, riktigt roligt att se hur det här kommer att utveckla sig!