A TEXT POST

Ett jobb där man räddar liv är meningsfullt

Det som vi främst sysslar med på Mjärdevi Science Park AB är att få människor att träffas för att på så sätt skapa bättre möjligheter för de företag som finns i Mjärdevi Science Park.

Idag gjorde vi det genom att arrangera ett lunchevent för blivande civilingenjörer på Linköpings universitet. Vi gör dessa luncher i samarbete med LinTek (teknologkåren) ett par gånger varje termin och varje gång är det ett Mjärdeviföretag som visar upp sig och den spännande teknik man arbetar med.

Den här gången var det Fredrik Tjärnström från Autoliv som var talare. Autoliv Electronics här i Mjärdevi har cirka 200 medarbetare och sysslar främst med att utveckla Night Vision och Vision-systemen för bilar. Det är olika typer av kameravarianter som alla syftar till förebyggande säkerhet.

Ett exempel på detta är automatisk bromsning av bil när det finns risk för att krocka med något, exempelvis en annan bil eller en fotgängare. Viktiga komponenter i utvecklingen inbegriper datorseende, klassificering och tracking.

 Att Fredrik var väldigt nöjd med sitt jobb märktes tydligt:

- Kan man arbeta med något bättre än med något som räddar liv och samtidigt inbegriper spännande tekniska utmaningar?

Bland annat visade Fredrik vad som kommer i produkt så småningom. Det är Marking light som kommer 2012 och Animal detection som kommer 2013. Marking light kan beskrivas som mycket ljusstarka extrastrålkastare som belyser personer som finns i närheten av vägbanan så att föraren ser dem tydligt och kan ta hänsyn till dem.

Fredrik pekade bland annat på ett för oss oinvigda lite överraskande problem med just fotgängare:

- En bil är inget större problem att vare sig känna igen eller förutsäga. Annat är det med människor. De accelererar och tvärstannar  mycket snabbare än bilar och är därför mycket svåra att förutsäga för en dator. 

Det finns flera andra aktörer på marknaden men Autolivs Night Vision-system är det enda system som fungerar worldwide. Det finns på BMW, Audi och Rolls Royce.

Fredrik förklarade också att det inte bara är själva funktionen hos produkterna som är mycket viktig när man arbetar med bilindustrin. Designen är otroligt viktig.

- Därför gäller det att produkterna är så små att de kan passa in i bilens övergripande formspråk. Bland annat var BMW tvungen att ändra lite i fronten för att få plats med Night Vision-kameran - något som stötte på stort motstånd. Hos Audi sitter kameran i en av ringarna.

Produkterna måste också vara mycket hållbara.

- Det är stora krav. De ska fungera utan service under bilens hela livslängd, det vill säga i minst 15 år…

A TEXT POST

Hur tänker en journalist?

Igår onsdag hade vi Mediedag i Norrköping Science Park och Mjärdevi Science Park. Det var alltså två halvdagar, en i respektive park, med på papperet likartat program. På bägge ställena hade vi ett 30-tal åhörare. Men vad OLIKA de bägge halvdagarna blev! 

Och samtidigt var bägge halvdagarna så otroligt givande, var och en på sitt sätt. Hade jag vetat om detta i förväg hade jag rekommenderat deltagarna att delta i bägge två!

I Norrköping Science Park var det Björn Persson, som är regionchef på EON, Anders Nilsson som är publisher på NT och Åsa Scherling som är strateg på Gnistra Kommunikation. Samtliga bjöd på mycket informativa, faktspäckade och givande presentationer.

I Mjärdevi Science Park gästades vi av Johan Backarp som är kreativ chef på Hantera Media, Per Olsson som är affärsjournalist på Corren och Helena Pettersson som är Chief Investor & Press Relations Officer på Sectra. Även här mycket informativt och givande, men på något sätt mer informellt och personligt.

Anders Nilsson pratade exempelvis mer ur ett koncernperspektiv medan Per Olsson mer beskrev den enskilde journalistens vardag, hur han tänkte när han skrev de olika artiklarna, på vilket sätt han personligen fick nys om nyheter och på vilket sätt han ville bli kontaktad. 

Sammantaget: Oerhört givande och spännande på bägge platserna! Samtidigt blir jag som kommunikationsmänniska glad eftersom det här visar på den fascinerande bredd som ämnet inrymmer. Även om man som i det här fallet väljer en “smal” inramning med samma typ av åhörare och samma typ av föreläsare (en kommunikationsbyrå, ett lokalt företag, en journalist) så blir utfallet helt olika. Inte på så sätt att de olika föreläsarna sade emot varandra, utan snarare att de kompletterade varandra på så fantastiska sätt! 

Och stort tack till Mikael Syväjärvi från Linköpings universitet för bilden på Johan Backarp från Hantera Media.

A TEXT POST

Med Per&Per på Linköpings universitet

Vi fortsätter våra luncher på Linköpings universitet i samarbete med Lintek. Dessa luncher går till på följande sätt: Ett par gånger per termin tar jag med mig ett företag från Mjärdevi Science Park till Linköpings universitet där de får hålla en lunchföreläsning och berätta om sitt företag.

Idag hade jag med mig IT-bolaget Per&Per. Jag hade väl inte förväntat mig att det skulle bli sådär jättestor tillströmning eftersom Per&Per kanske inte är lika namnkunniga som exempelvis Ericsson, Sectra, Motorola eller Autoliv. Men där bedrog jag mig. Det var närmare ett hundratal studenter som slöt upp.

Och Per och Per levererade, precis som jag hade förväntat mig. Det blev en mycket personlig, varm och intressant berättelse om sitt företags utveckling, från första idén till det skickliga konsultföretag man är idag. Mest skratt blev det när Per & Per berättade om hur de helt oväntat gick och vann tredje pris i en nationell reklambyråtävling! Mest frågor blev det kring företagets filosofi, hur man arbetade för att utvecklas, hur Per&Pers roller hade förändrats i och med att företaget hade vuxit och så vidare.

Mycket kul var också att ett par samarbeten spirade. Jag hoppas att vi får återkomma till detta senare, när planerna är lite mer spikade.

Men mest förvånad var Per som, när han kom in i salen, stötte på en av sina gamla lärare som han hade haft när han själv pluggade till civilingenjör vid Linköpings universitet för runt 20 år sedan… och som fortfarande undervisade i samma ämne!

A PHOTO

Enea visar MikroKopter vid Mjärdevi Science Park-dagen på Linköpings universitet.

A PHOTO

Vid Mjärdevi Science Park-dagen på Linköpings universitet hade vi också en lunchföreläsning. Det var Christian Berger som är VD på  företagsinkubatorn LEAD (som finns i både Mjärdevi Science Park och Norrköping Science Park) som berättade om LEAD:s verksamhet.

- We are the good guys, sade han som svar på en fråga kring vad som var haken. 

LEAD är nämligen finansierat av Linköpings universitet och kräver inte någon del i företagens vinster utan målet är helt enkelt att hjälpa företagen till att få en så bra start som möjligt. 

- Your success, our mission.

A PHOTO

Här är ATEAs monter som lockar intresserade studenter.

Nu är Mjärdevi Science Park-dagen i full fart på Linköpings universitet. Tio Mjärdeviföretag är representerade. Slående är att studenterna just nu verkar rätt trötta - det har varit Studentorkesterfestival i helgen, sommaren är nära och en hel del av studenterna verkar vara inriktade på att jobba med diverse uppsatser och examensarbeten.

Det är mycket spännande att lyssna till de olika diskussionerna som pågår. Många av studenterna verkar inte alls känna till att det finns en science park med massor av intressanta företag bara några hundra meter bort från universitetet.

Det måste vi ändra på! Jag har idéer, men det gäller att få andra att ställa upp på de idéerna också… ;-) 

A TEXT POST

LinTek-lunch med Sectra

När Claes Lundström, som är forskningschef på  Sectra, höll ett lunchföredrag på Linköpings universitet om Sectras visualiseringsbord inklusive hur det togs fram i samarbete med CMIV med kom MASSOR med åhörare från LinTek. Sal C2 var så gott som fullsatt med 140 personer.

Att det var uppskattat märktes på frågestunden efteråt. Extra glädjande var att man inte bara frågade om Sectra, utan flera hade också uppmärksammat att det var Mjärdevi Science Park som var “inbjudaren” och passade på att ställa intresserade frågor om hur man egentligen arbetar i en Science Park.

A TEXT POST

Lunchevent med LinTek

Onsdagen den 3 november var det dags för Mjärdevis lunchevent tillsammans med LinTek (Studentkåren på Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet). Förutom en kort presentation av Mjärdevi Science Park berättade Ulf Söderman från FORAN Remote Sensing om vad laserscannade data kan användas till.

När han kom in på de olika fascinerande tillämpningarna märktes det tydligt att åhörarna tyckte att det verkade spännande. Att kunna leta efter fornlämningar, att kunna göra tredimensionella animationer, att kunna beräkna hur mycket virke det finns i en viss del av skogen, att till och med kunna kartlägga vilka sorters träd det handlar om, att kunna göra perfekta kartor, både tvådimensionella och tredimensionella, att kunna hitta föremål som “gömts” i vegetationen, att kunna…

… ja - det är bara fantasin som sätter gränserna! 

A TEXT POST

Nyttan med att finnas i Mjärdevi

För ett par år sedan gjordes en undersökning där man bland annat frågade nyinflyttade företag varför de valt att etablera sig i Mjärdevi. Viktiga faktorer var bland annat närheten till samarbetspartners (ca 15%), närheten till Linköpings universitets forskning (nästan 30 %) och närheten till utbildningen vid Linköpings universitet (över 40 %). Det var möjligt att ange flera faktorer.

Nu, ett par år senare, har vi påbörjat en uppföljning av denna undersökning. Och trenden är tydlig: När det gäller exempelvis närheten till LiU:s utbildning och forskning har det hela ökat lite, några procent. Men när det gäller närheten till samarbetspartners inom parken har den upplevda nyttan ökat betydligt! Många av parkföretagen har nytta av och gör affärer med varandra.

Något som gör oss mycket glada, för det visar nyttan av att rent geografiskt finnas i en “rätt” miljö!