A TEXT POST

Ett jobb där man räddar liv är meningsfullt

Det som vi främst sysslar med på Mjärdevi Science Park AB är att få människor att träffas för att på så sätt skapa bättre möjligheter för de företag som finns i Mjärdevi Science Park.

Idag gjorde vi det genom att arrangera ett lunchevent för blivande civilingenjörer på Linköpings universitet. Vi gör dessa luncher i samarbete med LinTek (teknologkåren) ett par gånger varje termin och varje gång är det ett Mjärdeviföretag som visar upp sig och den spännande teknik man arbetar med.

Den här gången var det Fredrik Tjärnström från Autoliv som var talare. Autoliv Electronics här i Mjärdevi har cirka 200 medarbetare och sysslar främst med att utveckla Night Vision och Vision-systemen för bilar. Det är olika typer av kameravarianter som alla syftar till förebyggande säkerhet.

Ett exempel på detta är automatisk bromsning av bil när det finns risk för att krocka med något, exempelvis en annan bil eller en fotgängare. Viktiga komponenter i utvecklingen inbegriper datorseende, klassificering och tracking.

 Att Fredrik var väldigt nöjd med sitt jobb märktes tydligt:

- Kan man arbeta med något bättre än med något som räddar liv och samtidigt inbegriper spännande tekniska utmaningar?

Bland annat visade Fredrik vad som kommer i produkt så småningom. Det är Marking light som kommer 2012 och Animal detection som kommer 2013. Marking light kan beskrivas som mycket ljusstarka extrastrålkastare som belyser personer som finns i närheten av vägbanan så att föraren ser dem tydligt och kan ta hänsyn till dem.

Fredrik pekade bland annat på ett för oss oinvigda lite överraskande problem med just fotgängare:

- En bil är inget större problem att vare sig känna igen eller förutsäga. Annat är det med människor. De accelererar och tvärstannar  mycket snabbare än bilar och är därför mycket svåra att förutsäga för en dator. 

Det finns flera andra aktörer på marknaden men Autolivs Night Vision-system är det enda system som fungerar worldwide. Det finns på BMW, Audi och Rolls Royce.

Fredrik förklarade också att det inte bara är själva funktionen hos produkterna som är mycket viktig när man arbetar med bilindustrin. Designen är otroligt viktig.

- Därför gäller det att produkterna är så små att de kan passa in i bilens övergripande formspråk. Bland annat var BMW tvungen att ändra lite i fronten för att få plats med Night Vision-kameran - något som stötte på stort motstånd. Hos Audi sitter kameran i en av ringarna.

Produkterna måste också vara mycket hållbara.

- Det är stora krav. De ska fungera utan service under bilens hela livslängd, det vill säga i minst 15 år…

A TEXT POST

Fler ingenjörer och mer intresse för high-tech

Idag var jag på Linköpings universitet och hälsade på Mjärdeviföretaget Tieto när de hade rekryteringsdag där. De bjöd på en inspirerande lunchföreläsning och dessutom fanns personal från Tieto på plats för att svara på frågor från studenterna under hela av dagen. 

Det som man i sammanhanget kan fundera lite över är hur “ingenjören” framställs för dagens ungdomar. På 1950- och 1960-talen, var ingenjören en form av idol. En ingenjör var en förebild, symbolen för en människa som drev tekniken framåt. Ingenjörsyrket var ett spännande högstatusyrke som handlade om att arbeta för en positiv framtid. 

Hur ser det ut nu? Jag tänker på en lunch på Linköpings Slott som jag deltog i för någon vecka sedan. Då pratade vår landshövding (också hon ingenjör) om en film hon hade sett nyligen. Där framställdes “ingenjören” som en tråkig och torr typ, som blev brädad av den snygge “arbetaren”.

Och hur ser det ut idag? Vad är det för yrkesrollen som lyfts fram i filmer och andra media? På vilket sätt beskrivs vad de arbetar med? Vilka framställs som positiva förebilder och vilka beskrivs negativt, alternativt inte alls?

Och när du tänker efter - hur beskrivs en ingenjör?

Fortfarande är det ingenjörerna som arbetar med den tekniska utvecklingen. Och idag går det kanske ännu fortare framåt än vad det gjorde i mitten på förra seklet. Men hur ofta görs kopplingen på ett sådant sätt att våra tonåringar som ska börja välja utbildningsvägar inser att ingenjörsyrket är spännande, utmanande och kul? 

A PHOTO

Vid Mjärdevi Science Park-dagen på Linköpings universitet hade vi också en lunchföreläsning. Det var Christian Berger som är VD på  företagsinkubatorn LEAD (som finns i både Mjärdevi Science Park och Norrköping Science Park) som berättade om LEAD:s verksamhet.

- We are the good guys, sade han som svar på en fråga kring vad som var haken. 

LEAD är nämligen finansierat av Linköpings universitet och kräver inte någon del i företagens vinster utan målet är helt enkelt att hjälpa företagen till att få en så bra start som möjligt. 

- Your success, our mission.

A PHOTO

Här är ATEAs monter som lockar intresserade studenter.

Nu är Mjärdevi Science Park-dagen i full fart på Linköpings universitet. Tio Mjärdeviföretag är representerade. Slående är att studenterna just nu verkar rätt trötta - det har varit Studentorkesterfestival i helgen, sommaren är nära och en hel del av studenterna verkar vara inriktade på att jobba med diverse uppsatser och examensarbeten.

Det är mycket spännande att lyssna till de olika diskussionerna som pågår. Många av studenterna verkar inte alls känna till att det finns en science park med massor av intressanta företag bara några hundra meter bort från universitetet.

Det måste vi ändra på! Jag har idéer, men det gäller att få andra att ställa upp på de idéerna också… ;-) 

A TEXT POST

ACTIA föreläste för LinTek

Jag blir så själaglad ända in i märgen när jag är med på de här lunchföreläsningarna där Mjärdeviföretag presenterar den senaste tekniken för blivande civilingenjörer på Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

Den här gången vara det Christian Sahlén från ACTIA som berättade om eCall-systemet, något som troligen kommer att vara lagkrav i bilar inom ER från och med 2014. 

Med ett eCall-system i bilen skickas vid en krasch nödkoordinaterna direkt till Länsalarmeringscentralen. En samtalslinje upprättas där larmoperatören kan föra en dialog direkt med personerna i bilen. Även om de inte skulle vara i sådant skick att de kan svara känner systemet av hur många bilbälten som var i bruk, vilket ger underlag för hur många ambulanser som ska skickas ut. 

Ytterligare en fördel är att Länsalarmeringscentralen kan få besked om vilken typ av fordon det är som kraschat. Är det till exempel en elbil så är det väldigt bra för Räddningstjänsten att få reda på att det finns tio liter batterisyra i bilen.

Systemet erbjuder även en gateway rakt in i bilen, vilket leder till massor med andra nyttomöjligheter. Man kan kommunicera med sin bil via sin Smartphone och då exempelvis låsa eller låsa upp, slå på bilvärmaren eller tända strålkastaren om man inte hittar sin bil på parkeringen - möjligheterna är många.

Varför jag blir så glad av detta? Ja, dels gillar jag ju teknik, det är därför som jag jobbar där jag gör. Men extra roligt är det att se andras glädje. Hur intresserade studenterna blir när de ser hur den ämnen som de pluggar kan användas i verkliga livet för att skapa möjligheter. Och föreläsarens glädje när han/hon får berätta om sådant som denne verkligen brinner för och få respons från intresserade människor!

A TEXT POST

Lunchevent med LinTek

Onsdagen den 3 november var det dags för Mjärdevis lunchevent tillsammans med LinTek (Studentkåren på Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet). Förutom en kort presentation av Mjärdevi Science Park berättade Ulf Söderman från FORAN Remote Sensing om vad laserscannade data kan användas till.

När han kom in på de olika fascinerande tillämpningarna märktes det tydligt att åhörarna tyckte att det verkade spännande. Att kunna leta efter fornlämningar, att kunna göra tredimensionella animationer, att kunna beräkna hur mycket virke det finns i en viss del av skogen, att till och med kunna kartlägga vilka sorters träd det handlar om, att kunna göra perfekta kartor, både tvådimensionella och tredimensionella, att kunna hitta föremål som “gömts” i vegetationen, att kunna…

… ja - det är bara fantasin som sätter gränserna!