A TEXT POST

Lunchevent med LinTek

Onsdagen den 3 november var det dags för Mjärdevis lunchevent tillsammans med LinTek (Studentkåren på Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet). Förutom en kort presentation av Mjärdevi Science Park berättade Ulf Söderman från FORAN Remote Sensing om vad laserscannade data kan användas till.

När han kom in på de olika fascinerande tillämpningarna märktes det tydligt att åhörarna tyckte att det verkade spännande. Att kunna leta efter fornlämningar, att kunna göra tredimensionella animationer, att kunna beräkna hur mycket virke det finns i en viss del av skogen, att till och med kunna kartlägga vilka sorters träd det handlar om, att kunna göra perfekta kartor, både tvådimensionella och tredimensionella, att kunna hitta föremål som “gömts” i vegetationen, att kunna…

… ja - det är bara fantasin som sätter gränserna!