A TEXT POST

Ett jobb där man räddar liv är meningsfullt

Det som vi främst sysslar med på Mjärdevi Science Park AB är att få människor att träffas för att på så sätt skapa bättre möjligheter för de företag som finns i Mjärdevi Science Park.

Idag gjorde vi det genom att arrangera ett lunchevent för blivande civilingenjörer på Linköpings universitet. Vi gör dessa luncher i samarbete med LinTek (teknologkåren) ett par gånger varje termin och varje gång är det ett Mjärdeviföretag som visar upp sig och den spännande teknik man arbetar med.

Den här gången var det Fredrik Tjärnström från Autoliv som var talare. Autoliv Electronics här i Mjärdevi har cirka 200 medarbetare och sysslar främst med att utveckla Night Vision och Vision-systemen för bilar. Det är olika typer av kameravarianter som alla syftar till förebyggande säkerhet.

Ett exempel på detta är automatisk bromsning av bil när det finns risk för att krocka med något, exempelvis en annan bil eller en fotgängare. Viktiga komponenter i utvecklingen inbegriper datorseende, klassificering och tracking.

 Att Fredrik var väldigt nöjd med sitt jobb märktes tydligt:

- Kan man arbeta med något bättre än med något som räddar liv och samtidigt inbegriper spännande tekniska utmaningar?

Bland annat visade Fredrik vad som kommer i produkt så småningom. Det är Marking light som kommer 2012 och Animal detection som kommer 2013. Marking light kan beskrivas som mycket ljusstarka extrastrålkastare som belyser personer som finns i närheten av vägbanan så att föraren ser dem tydligt och kan ta hänsyn till dem.

Fredrik pekade bland annat på ett för oss oinvigda lite överraskande problem med just fotgängare:

- En bil är inget större problem att vare sig känna igen eller förutsäga. Annat är det med människor. De accelererar och tvärstannar  mycket snabbare än bilar och är därför mycket svåra att förutsäga för en dator. 

Det finns flera andra aktörer på marknaden men Autolivs Night Vision-system är det enda system som fungerar worldwide. Det finns på BMW, Audi och Rolls Royce.

Fredrik förklarade också att det inte bara är själva funktionen hos produkterna som är mycket viktig när man arbetar med bilindustrin. Designen är otroligt viktig.

- Därför gäller det att produkterna är så små att de kan passa in i bilens övergripande formspråk. Bland annat var BMW tvungen att ändra lite i fronten för att få plats med Night Vision-kameran - något som stötte på stort motstånd. Hos Audi sitter kameran i en av ringarna.

Produkterna måste också vara mycket hållbara.

- Det är stora krav. De ska fungera utan service under bilens hela livslängd, det vill säga i minst 15 år…

A TEXT POST

Autoliv sparar 25 000 liv. Per år.

Den sista torsdagen i varje månad under “ärtsoppesäsongen” har vi Mjärdevi Sopplunch här i Mjärdevi Science Park. Vid dessa soppluncher är det alltid ett av Mjärdeviföretagen som är föreläsare.

Idag var det Autoliv Electronics blivande VD, Bo Wass. Han tog oss (vi var lite över 70 pers på sopplunchen) med på en spännande resa i trafiksäkerhetens tecken. Ser man det hela globalt är det 1,3 miljoner som dör på vägarna varje år. Det är som ett storskaligt krig. Bland dödsorsaker ligger trafiken på nionde plats.

Autoliv är ett svenskt innovations- och entreprenörsföretag som bildades i Vårgårda 1953. Idag är det världens ledande trafiksäkerhetsföretag, säljer till alla stora biltillverkare och har 40 000 anställda.

Man har traditionellt sett varit stora på passiv säkerhet, dvs sådana system som träder i kraft efter det att krocken är ett faktum, exempelvis bilbälten och krockkuddar. Men i och med att bilarna av miljöskäl blir allt mindre (samtidigt som det fortfarande finns tunga fordon på vägarna) kan man inte komma så mycket längre där. Därför är det viktigt att utveckla den aktiva säkerheten, alltså system som hindrar bilarna från att krocka. Integrated safety handlar om att knyta ihop aktiv och passiv säkerhet till ett helhetstänk.

Autoliv i Mjärdevi Science Park är en viktig plats för utvecklingen av denna aktiva säkerhetssystem. All utveckling av visionsystemen sker här med hjälp av cirka 200 ingenjörer. Då pratar vi samtidigt om stereo vision och night vision.

- Visionsystemen är ett enormt tillväxtområde, säger Bo Wass. En väldigt stor andel av de nya bilarna kommer att ha olika typer av videosystem för att öka den aktiva säkerheten. Exempelvis intelligent ljus, Traffic Sign Recognition, Lane Departure Warning, Pedestrian Detection och Collision Warning. Lagstiftningen inom både EU och USA kommer att ytterligare driva på den här utvecklingen.

Med hjälp av teknik från Autoliv sparas i dagsläget cirka 25 000 år per liv och ungefär tio gånger så många räddas från fler skador. 

Nyligen fick Autoliv det mycket prestigefyllda BMW Supplier Innovation Award för sitt bildbaserade förarassistanssystem: “The prize in the Connected Drive category went to Autoliv for its image-based driver assistance system. This image-based driver assistance system can integrate a large number of information and safety functions into a multifunctional camera for greatly enhanced safety, convenience and information, BMW said”.